İNSERT BASIMI

İnsert Baskı Nedir?
İnsert baskı yaygın olarak perakende sektöründe firmaların yapmış oldukları indirim ve farklı kampanyaları müşterilerine duyurmak için kullanılan ve müşteriyle etkili bir iletişim aracı olan matbaa ürün grupları arasında yer almaktadır. Ürünün müşteriler ile iletişim gücünü artırması nedeniyle, günümüzde perakende sektörünün dışında, üretici firmalarda insert baskısı yaptırarak müşterilerine daha hızlı ve ekonomik koşullarda ulaşmayı hedeflemektedirler. başta indirim kampanyaları olmak üzere farklı kampanyalarını müşterilerine etkin bir şekilde duyurmalarının yanı sıra, firmanın marka gücüne de değer katan nitelikte olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır.

İnsert Baskısı Hangi Nitelikte Olmalıdır?
Kampanyalar tek sayfa baskısı üzerine kurgulanacağı gibi, daha fazla sayfadan da oluşabilmektedir. Örneğin; 8-12-16 Sayfa kullanılmaktadır. Tasarım konusunda çarpıcı ama daha az yazıyla kampanyaya direkt olarak atıfta bulunacak şekilde yapılması, ürünün daha etkili bir reklam aracı olarak kullanılmasına olanak vermektedir. Bu nedenle yapılacak olan tasarım, ürünün amacından en iyi verimi elde etmek için dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisidir.

Ürün tasarımdan dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli hususta, kampanyaların duyurulmasının yanı sıra ürünün en iyi bir şekilde değerlendirilerek firmanın reklamı için de en ideal alanın kullanılmasıdır. Bu sayede kampanya ve duyurulardan müşterilerinizi haberdar ederken, İnsert baskısı sayesinde firmanızın marka gücüne yönelikte bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Yani kampanyalarla birlikte, firmanız için en olumlu dönüşü alabileceğiniz şekilde tasarlanmalıdır.

İnsert baskıları için yapılacak çalışmalarda yukarıda saydıklarımızın dışında, asıl amaç olan indirim kampanyalarına da anlaşılır bir şekilde vurgu yapılması, tasarım için önemlidir.

İnsert Baskı Fiyatları İçin Belirleyici Faktörler
İnsert baskı fiyatları için belirleyici birkaç faktör bulunmaktadır. Kısaca fiyatları etkileyen etkenlere baktığımızda, şunları diyebiliriz;
Ürünün kaç gram olacağı
Ürün tasarımının kim tarafından yapılacağı
Baskıya verilecek toplam adet miktarı
İnsert Ebatı